Разлика између вежбања и здравља

Разлика између вежбања и здравља

Designed by Freepik

Здравље јесте вежбање, али вежбање није увек исто што и здравље. У времену инстант програма, неодмерених вежби и честих повреда услед нереалних очекивања, битно је позабавити се разликом између вежбања и здравља.

Мотив за вежбање

Истраживања о свести популације о здравим навикама показују да је мотив већине људи за вежбање физички изглед. Због тога се велики број вежбача опредељује за агресивне тренинге у којима виде брзо решење за свој физички статус.

То је први корак који води ка погрешном вежбању и може да наруши здравље. Сваки човек мора да објективно процени свој физички статус, сам или уз помоћ стручњака, и да у складу са тим почне са програмом који одговара његовим тренутним капацитетима. Предуслов за ово је да особа има виши циљ, а то је побољшање здравственог стања, које са собом између осталог носи и лепши физички изглед.

Пут ка правилном вежбању

Да би човек на најбољи начин допринео свом здрављу, треба да усвоји правилно извођење вежби, или основну моторичку обуку. Томе је намењен Бели програм, који је доступан у оквиру акције “Здравље на поклон”.

Вежбач за почетак треба да научи да процени напор који је на граници корисног и прекомерног, како би се увек напрезао у оној мери у којој има напредак, али не и ризик од повреде. Покрет треба да буде лаган и флуидан, а не одсечан и неконтролисан. Тело треба ослушкивати, и вежбати у складу са сигналима које нам оно шаље.

Вежбач такође мора да буде искрен према себи, и да јасно направи разлику између бола који потиче од лењости и који је могуће поднети, и бола који је могуће поднети али не доноси никакву добробит телу.

Субјективност вежбача је један од највећих изазова, које стручно вођени тренинзи успешно уклањају. Број понављања и моменат одустајања у данима лепог и лошег расположења умеју да варијају, што не би смео да буде случај. Избор вежби је увек исти, и не сме да подлеже личним преференцијама вежбача. Да би се субјективни утицаји вежбача минимализовали, корисно је водити дневник вежбања.

Воља као опасност

Опасније од прераног одустајања јесте претерано напрезање вежбача који је под адреналином и не може да исправно процени своје реалне границе, јер загрејано тело даје осећај већих могућности. Тада долази до повреда, које су некада видљиве и осетне, а некада остају у организму без нашег знања и схватања.

Људи могу да вежбају годинама и да и даље греше на овом пољу. Умереност је правило за све, па и за вежбање. Једина ментална препрека за вежбаче је што овим путем неће добити резултате у року у ком би они желели.

Са друге стране, напорним вежбањем човек стиче одбојност према овој активности, и убрзо након достизања жељеног резултата одустаје од вежбања. Само континуиранa и дозирана физичка активност даје праве резултате који се осећају дугорочно.

Како да знам да сам на правом путу?

Уколико се будете придржавали савета за исправно извођење вежби, и усвојите основе моторичке писмености, осетићете како се без превеликих напора повећава ваша граница бола и како са лакоћом изводите већи број понављања. Временом ћете постизати већи засук, имати мањи пулс при извођењу истих вежби и без непријатности прелазити нове нивое програма.

На крају, тренинг ће вам представљати ужитак и омиљени део дана, што је непогрешив знак да сте пронашли ментални и физички склад са физичком активношћу коју упражњавате.