Активна експлоатација природних ресурса

Активна експлоатација природних ресурса
Природа у човеку и природа око човека се прожимају, условљавају, стимулишу и поштују. Човек је рођен и живи са природним потенцијалом и хроничном амбициозном жељом за здрављем. Како развити и сачувати природу у човеку и природу око човека је стални изазов науке, струке и праксе начином тренажне технологије. Циљ је увек постављен високо, амбициозно и могуће. Резултати су скромни и често минимални. Како и којим путем постићи задовољство и сатисфакцију је одговорност науке и струке у формирању менталног, физичког у духовном здрављу. Природни ресурси су неисцрпни и стално доступни. Природа је незаменљиви савезник и непобедиви непријатељ. Често зна да буде и немилосрдна и да оно што не користимо и одузме. Без природног ресурса немогуће је бити здрав, задовољан и срећан. Како користити природу и како је чувати је технологија која подразумева конзумирање потребног и могућег у складу са природним законитостима и условима. Загађеност природе које је мерљиво је компатабилно са свим болестима савременог човека. Здравље је неопходно, сложено и захтевно. Одговоре на многа питања, како живети паметније, одговорније и здравије, можемо наћи у природи и у законитостима природног потенцијала. Активна експлоатација природних ресурса значи свакодневно конзумирање природних производа, ресурса у чистој природи. Болести савременог човека су мерљиве и често хроничне. Примарно су значајна кардиоваскуларна, респираторна и ендокринолошка оболења. У превенцији, корекцији и терапији предлаже се боравак у природи и пасивно и активно. Активна експлоатација природног ресурса, пре свега подразумева свест о добру из природе и свест о неопходности коришћења и чувања природе. Отуђење човека од природе је хронични конфликт инспирисан начином живота, популарним програмима и интересним сферама. Пластична и измишљена природа је све присутнија, а највећу штету наноси деци у комплетном психо-соматском развоју. Тенденција развојних програма и јесте у враћању природи и човеку. Није лако, захтевно је и могуће је.