Здрав Дан – Предавање на тему: “Физичка активност и здрави стилови живота у превенцији и лечењу кардио – васкуларних обољења“

Здрав Дан – Предавање на тему: “Физичка активност и здрави стилови живота у превенцији и лечењу  кардио – васкуларних обољења“
  У суботу, 21. Новембра 2020. године у комплексу студентског одмаралишта ,,Радојка Лакић“ у оквиру пројекта ,,ЗДРАВ ДАН" на Авали, посветићемо превенцији и лечењу кардио-васкуларних оболења. Предавач на тему за предавање које је заказано у 10 часова биће др. специјалиста кардиологије Милијана Bалевић која ће одржати предавање на тему: ,,ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ  КАРДИО-ВАСКУЛАРНИХ ОБОЛЕЊА". Након предавања приказаћемо моделе дозиране, планиране и неопходне физичке активности у датим условима по тренажној технологији проф. др Веска Драшковића. Такође ћемо у препоруци програма здраве исхране понудити медитеранску исхрану по рецептури проф. др Весне Димитријевић – Срећковић. Предвидели смо да сви учесници могу постављати питања и усмеравати одговоре ка што бољем упознавању неопходних здравих навика и здравих стилова живота. Цена комплетног дана са свим предвиђеним условима је 3000,00 динара који се могу уплатити на лицу места или на жиро-рачун : 205-197372-60, сврха уплате: ЗДРАВ ДАН, прималац ВЕЖБАЊЕ И ЗДРАВЉЕ 3МД д.о.о. Игњата Јоба 7 Београд.